WATER STREET8-10號 8-10 WATER STREET

物業資料

  • 中文物業名稱:
  • 英文物業名稱:
  • 中文地址: 香港 西營盤 WATER STREET8-10號
  • 英文地址: HONG KONG SAI YING PUN 8-10 WATER STREET
  • 落成日期:

想知道這個地址是不是凶宅?

不論有沒有人在上址意外死亡、跳樓、燒炭、割脈、窒息、自縊、失溫、電死、吞槍、兇殺、自焚、切腹、絕食、自殺、中毒、謀殺、吊頸、服毒、老死、墮樓、厭世、縱火、尋仇、追債、追數、煤氣爆炸、是老人家在家中在睡夢中過世、病死、猝死、病逝。

我們的凶宅資料庫也可以幫到你。香港凶宅資料庫是一個私人的數據資料庫,包含各類型不同物業的凶宅資料,不論是公屋、居屋、私人樓宇、村屋、單棟樓、大型屋苑、宿舍、唐樓、祖屋、劏房本公司的專家都可以為你提供該物業是否凶宅的資料讓你參考。讓你在購買物業以及租屋之前更心安理得。

大窩口道1-9號宏華大廈 WANG WAH MANSION, 1-9 TAI WO HAU ROAD 蘇屋邨 保安道380號牡丹樓 SO UK ESTATE PEONY HOUSE, 380 PO ON ROAD
涌美老屋邨 涌美老屋村40號 CHUNG MEI LO UK VILLAGE 40 CHUNG MEI LO UK VILLAGE
新街25-27號 25-27 NEW STREET 愉翠苑 愉勤閣 (S座) Yu Chui Court Yu Kan House (Block S)
水蕉新村 群潤花園12座 SHUI TSIU SAN TSUEN ROUND PROFIT GARDEN BLOCK 12
貝沙灣 貝沙灣道38號RESIDENCE BEL-AIR SOUTH TOWER 8 RESIDENCE BEL-AIR ISLAND SOUTH RESIDENCE BEL-AIR SOUTH TOWER 8, 38 BEL-AIR AVENUE 加連威老道18號僑業大廈 KIU YIP BUILDING, 18 GRANVILLE ROAD
皇后大道東375號麗悅酒店 COSMO HOTEL, 375 QUEEN’S ROAD EAST 昇平村 昇平村6號 SING PING VILLAGE 6 SING PING VILLAGE
雲疊花園 第5座 Carado Garden Block 5
高陞街3號西區中心 WESTERN CENTRE, 3 KO SHING STREET 洪水橋丹桂村 丹桂村430號YAU WO YUEN HSE 430 HUNG SHUI KIU TAN KWAI TSUEN YAU WO YUEN HSE 430, 430 TAN KWAI TSUEN
石塘村 石塘村 SHEK TONG TSUEN SHEK TONG TSUEN 大埔仔 大埔仔98C號 TAI PO TSAI – CLEAR WATER BAY 98C TAI PO TSAI
橫台山散村 橫台山散村27號 WANG TOI SHAN SHAN TSUEN 27 WANG TOI SHAN SHAN TSUEN 洪屋村 洪屋村25號 HUNG UK TSUEN – YUEN LONG 25 HUNG UK TSUEN
輞井村 輞井村279號 MONG TSENG TSUEN 279 MONG TSENG TSUEN 白沙灣 白沙灣53號 PAK SHA WAN 53 PAK SHA WAN
太興樓 Tai Hing House 蠔涌匡湖居 匡湖居J2座 HO CHUNG MARINA COVE MARINA COVE BLOCK J2
上海街326號恒英樓 HANG YING HOUSE, 326 SHANGHAI STREET 天平路38號 38 TIN PING ROAD
深豐路2號小蠔灣車輛扣留所驗車中心及秤車站 SIU HO WAN VEHICLE POUND VEHICLE EXAMINATION CENTRE AND WEIGH STATION, 2 SHAM FUNG ROAD 祠塘村 祠塘村190號斌善豪園第16座 TSZ TONG TSUEN ROYAL BENZ BLOCK 16, 190 TSZ TONG TSUEN
Bisney Villa 中華基督教會蒙民偉書院 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA MONG MAN WAI COLLEGE

想知道這個地址有沒有寬頻覆蓋?

香港家居環境複雜,不論公屋、居屋、私人樓宇、村屋、單棟樓、大型屋苑、宿舍、唐樓、祖屋、劏房本公司的專家也可以為你查詢到覆蓋,讓你在添置物業或搬屋前,能夠得到最準確的覆蓋情報。

有遺產係上址不知道如何處理?

在香港,假設您有一個親戚/家庭成員,沒有留下遺囑就去世了,而您是遺產執行人。您並不知道他/她的資產在哪裡,所以你從銀行結單,電子郵件,信件,土地登記 逐一開始搜索。但是,可能有一些保險單,保險箱或證券並不為人知。

這時候遺產雇傭兵Asset Cadet為你打無數通電話,發無數遍電郵給數千金融機構,短時間内將遺產送回家屬手中。遺產雇傭兵Asset Cadet是一項為死者家屬聯繫銀行、保險公司、證券經紀和其他實體的服務。

估價資料最新最齊

香港家居環境複雜,不論公屋、居屋、私人樓宇、村屋、單棟樓、大型屋苑、宿舍、唐樓、祖屋、劏房本公司的專家也可以為你查詢到覆蓋,讓你在添置物業或搬屋前,能夠得到最準確的估價情報。